Zmiana modelu kształcenia w czasie pandemii COVID-19 dotknęła wszystkie zaangażowane w edukację strony. Wyzwania, które za tym stanęły, dotyczyły bardzo wielu obszarów życia. W raporcie Edukacja zdalna w czasie pandemii COVID-19 w Polsce – mapa głównych szans i zagrożeń autorzy – prof. Natalia Walter i prof. Jacek Pyżalski – omawiają wyniki najważniejszych badań związanych z edukacją zdalną w Polsce.

 

raport

Przygotowaliśmy raport, będący swoistą mapą szans i zagrożeń: podzieliliśmy go na obszary, które stały się, w opinii naszej i wielu innych badaczy, kluczowe podczas edukacji zdalnej – piszą autorzy.
 

Technologia to nie wszystko

Relacyjny wymiar edukacji, podkreślany przez wiodące autorytety w kraju, nie jest już nowatorskim spojrzeniem na rzeczywistość szkolną. Okres wyłączenia edukacji stacjonarnej podkreśla, jak duże znaczenie ma to, co niesie za sobą osobisty kontakt uczniów ze sobą oraz ze swoimi opiekunami w szkole, nauczycielami i specjalistami. Nagłe wytrącenie ze stałego modelu spowodowało zachwianie dobrostanem społeczności szkolnej. Skutki przeniesienia edukacji do przestrzeni wirtualnej będą długofalowe – część obserwujemy już teraz, inne mogą uwidocznić się dopiero w przyszłości.

Duże przyrosty kompetencyjne w zakresie poruszania się w materii technologicznej stanowią obecnie potencjał do wykorzystania. Konieczność bardzo szybkiej adaptacji do odmiennych warunków spowodowała znaczne poszerzenie wiedzy i sprawności w obszarze znajomości narzędzi TIK. Według badań, które w swoim raporcie zamieścili prof. Jacek Pyżalski i prof. Natalia Walter, doświadczenie edukacji zdalnej na dłużej zagości w szkołach. Może przyczynić się ono do budowania placówek lepiej odpowiadających potrzebom dzisiejszych uczniów. Ważne jest, aby uważnie przyjrzeć się dostępnym rozwiązaniom dydaktycznym, w tym również opiekuńczo-wychowawczym, które nie są łatwe do przeniesienia z edukacji tablicowej do modelu zdalnego. Autorzy podkreślają, że miesiące edukacji zdalnej sporo nas nauczyły, pojawiły się rozmaite kwestie i tematy wcześniej niepodejmowane, które być może staną się wartością i punktem zwrotnym dla przyszłej, popandemicznej edukacji.
 

Wspólne wnioski

Na całym świecie przedmiotem szczególnego zainteresowania w związku z pandemią stał się ogólnie pojmowany dobrostan, a także kwestie równowagi cyfrowej i wymuszonego wydłużenia czasu spędzanego przed ekranem przez uczniów. Obniżenie nastroju oraz zwiększone ryzyko chorób cywilizacyjnych to najczęściej wymieniane problemy związane z tymi kwestiami. Duże wyostrzenie różnic między uczniami, bardzo często budowanych na podłożu ekonomicznym, jest również wyraźnie zauważalne i stanowi przedmiot rozważań badaczy w temacie niwelowania skutków i prewencji. Sama analiza zagrożeń, które ujawniły się w trakcie edukacji zdalnej, nie jest wystarczającym działaniem. Skorzystanie z rekomendacji wynikających z naukowych analiz doniesień badawczych wydaje się kluczowe dla podtrzymania pozytywnych skutków tego doświadczenia społecznego. W magazynie „Wszystko Co Najważniejsze” mogą Państwo zapoznać się nie tylko z najbardziej istotnymi punktami wspomnianych analiz, lecz także pobrać raport, który niesie za sobą dużo ciekawych obserwacji.

 

Źródła:
Prof. Natalia Walter, Prof. Jacek Pyżalski, Raport o kryzysowej edukacji zdalnej w Polsce w czasie COVID-19, Wszystko Co Najwazniejsze, https://wszystkoconajwazniejsze.pl/natalia-walter-jacek-pyzalski-kryzysowa-edukacja-zdalna-w-czasie-pandemii-covid-19-jakie-wnioski-mozemy-wyciagnac-z-tej-sytuacji/, (dostęp:04.11.2021).