Według badań przeprowadzonych przez Fundację Polska bez Korupcji niezgodne z prawem praktyki dotyczące podjęcia decyzji co do wyboru podręczników miały miejsce w aż 75% szkół. Według fundacji to właśnie te akty korupcji w szkołach są główną przyczyną podważania zaufania rodziców do nauczycieli.

Fundacja stworzyła przestrzeń, gdzie zaniepokojeni nauczyciele i byli przedstawiciele handlowi mogą przekazywać informacje i zgłaszać nadużycia dotyczące sytuacji wyboru podręczników, które odbiegają od zasad prawnych i etycznych w szkołach. To właśnie dzięki tym sygnałom udało się przygotować kampanię informującą o problemie, ale przede wszystkim mającą działać prewencyjnie. 

Za sprawą kampanii problemem zainteresowało się wiele kuratoriów oświaty i instytucji państwowych, w tym Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Najwyższa Izba Kontroli. Natomiast prokuratury wszczęły postępowania weryfikujące, czy przy wyborach podręczników nie zostało naruszone prawo. Zapowiedziano też specjalne kontrole pod tym kątem, które zostaną uruchomione już po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.

Na portalu wszytskoconajwazniejsze.pl ukazał się ważny artykuł Korupcja w szkołach: pakietyzacja, uzależnienie i prezenty od wydawców podręczników szkolnych autorstwa prezesa Fundacji Polska bez Korupcji Mateusza Górowskiego. Zapraszamy do lektury!