„Mówi się, że szkoły zmieniają się cztery razy wolniej niż otaczająca je rzeczywistość. Ale to może być walor w świecie nieustannych przemian, gdzie już nic nie jest stałe. Potrzebny jest jakiś constans”.

O zmianach i kierunkach rozwoju edukacji i szkoły pisze Roland Maszka w artykule, który znajdą Państwo na portalu wszytskoconajwazniejsze.pl.