Genialne koncepcje, wdrażane w życie bogate programy badawcze, sukcesy naukowe i wartościowe projekty w dużej mierze bazują na komputerach i sieci internetowej. Po drugiej stronie nadal stoją jednak nie roboty, lecz ludzie, którzy jako narzędzia wykorzystali osiągnięcia technologiczne, wsparte wiedzą i kreatywnością.

 

Odwaga i współodczuwanie

ludzie

Sprawczość, czyli zdolność wpływania na innych, jest siłą napędową postępu. Społeczeństwa pragnące sięgać wyżej i dalej muszą w sobie tę cechę pielęgnować i wzmacniać. Mądrze planowaną edukacją można budować sprawczość w ludziach wszelkich talentów. Kluczowe jest wyposażanie ich w nowe kompetencje. Gdy wiedza encyklopedyczna przestaje być atutem elity, istotne staje się umiejętne nawigowanie w chaosie informacyjnym. Natłok wiadomości może stać na przeszkodzie otwartym umysłom z niedostatecznie wykształconym kompasem.

Działanie automatyczne i wyuczone nie będzie sprawdzało się w rzeczywistości, której jedyną stałą jest zmiana. Mobilność świata i warunków, jakie aktualnie obowiązują, staje się ulotna. Nieuchwytność pożądanej stabilizacji wymaga wypracowania myślenia otwartego na niewiadome. Strach i ignorancja stają się największymi wrogami, odbierając możliwość harmonijnego życia w tak niepewnych czasach. Oddając się władzy algorytmów, w konfrontacji z osobami o odmiennych poglądach czy pomysłach łatwo będzie o zagubienie. Otwartość na sytuacje i na ludzi, połączona z odwagą wchodzenia w nowe realia wydają się obecnie jedynymi gwarantami stabilizacji.
 

Pogodzenie perspektyw

Głębokie zmiany globalne i społeczne nie mogą obyć się bez symetrycznego procesu na niższych poziomach. Dotyczą wszystkich w równej mierze – zarówno społeczności, jak i pojedynczych jej członków. Pojawiają się w tym procesie cele i założenia, które są jedynie pozornie sprzeczne ze sobą. Dla magazynu Wszystko Co Najważniejsze w tej materii wypowiada się obszernie wizjoner i znawca edukacji profesor Andreas Schleicher. W nowoczesnej, otwartej i odpowiedzialnej drodze oświaty widzi most łączący ludzką naturę z potrzebami zmieniającego się świata. Ludzie stoją za zmianą i sami stają się zmianą. Dojrzałe i świadome kierowanie procesami wychowania będzie mogło dać fundament pod funkcjonowanie przyszłych pokoleń. Perspektywa ta wymaga dogłębnego zrozumienia roli człowieka w ewolucji szkoły i myślenia o jej absolwencie. Kreatywny i wolny, a jednak szanujący granice wychowanek staje się najbardziej wyczekiwaną sylwetką młodego człowieka, który będzie mógł swobodnie nawigować pośród nowotworzących się nurtów. Te i inne refleksje o mądrej szkole jutra przeczytają Państwo w artykule o jakości kształcenia ludzi zamiast robotów.

 

Źródło:

Prof. Andreas SCHLEICHER, Szkoły muszą kształcić najwyższej jakości ludzi, a nie drugiej jakości roboty, Wszystko Co Najwazniejsze, https://wszystkoconajwazniejsze.pl/prof-andreas-schleicher-jak-ksztalcic-uczniow-dla-ich-przyszlosci-a-nie-naszej-przeszlosci/ (dostęp: 28.10.2021).