Ekologię, gospodarkę, kulturę i jakość życia łączy jeden cel. Wspólny wysiłek i wkład w realizację zadania harmonizującego życie lokalnie i globalnie niosą pozytywne skutki sprzyjające sprawiedliwości społecznej.

 

Potrzeby kontra ograniczenia 

dlonie kolorowe kula ziemska

Ideę zrównoważonego rozwoju, która w założeniu ma niwelować rozwarstwienie społeczne, kierunkować się na wyrównywanie szans i przeciwdziałanie marginalizacji i dyskryminacji, można z powodzeniem realizować w szkole. Polska szkoła, jakkolwiek krytykowana za wiele wad i niedociągnięć, jest dobrym polem do wdrażania realizacji programów społecznych podnoszących świadomość uczniów w zakresie potrzeby ograniczania konsumpcji jako szkodliwej dla środowiska naturalnego. Jest tu również dużo przestrzeni na kształtowanie świadomości zależności między zdrowiem i jakością życia człowieka a środowiskiem gospodarczym. Ekonomia, ekologia i efektywne zarządzanie zasobami powinny być realizowane w szkolnictwie na wysokim poziomie, aby przyszłe pokolenia możliwie wcześnie wdrażały się do systemu funkcjonowania w środowisku, które będzie wymagało troski w eksploatacji dóbr i uważnym dysponowaniu nimi. Edukacja prowadzona w tym duchu będzie świetnym dopełnieniem wyznaczonych do kształtowania w Europie kompetencji kluczowych, niezbędnych nowoczesnym obywatelom do produktywnego i satysfakcjonującego partycypowania w tworzeniu społeczności.
 

Kultura jako spoiwo społeczne

Postęp technologiczny i możliwość szybkiego przesyłania informacji i danych nawet do najodleglejszych miejsc na ziemi przyczynił się do globalizacji. Zagwarantował poczucie, że wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Część specjalistów wyraźnie podkreśla, że koniecznym warunkiem budowania więzi społecznych są wartości lokalnej kultury i budowanie relacji opartych na realnym kontakcie, zamiast na internetowym łączu. Pandemia wymuszająca izolację silnie wpłynęła powstawanie mechanizmów budujących poczucie tożsamości lokalnej oraz odnawiających zasoby i wartości małych środowisk wraz z ich kulturą.  Zainteresowanie zarówno kulturą lokalną, jak i globalną, może przyczynić się do szeroko zakrojonych przemian społecznych. Wartość dóbr z tej dziedziny będzie wzrastała razem z możliwością lepszego zagłębienia się w jej tajniki. Najważniejszą przemianą, jaka powinna zajść w podejściu do kultury lokalnej, będzie osadzenie jej w centrum zainteresowania – nie tylko jako wartości dodanej do pozostałych zdobyczy cywilizacji, lecz także jako podstawowej części składowej, niezbędnej do utrwalania odpowiedniego poziomu rozwoju gospodarczo-społecznego. Jeżeli chcieliby Państwo poznać więcej refleksji na ten temat, zapraszamy do lektury w portalu Wszystko Co Najważniejsze, gdzie Jérôme Gouadain analizuje rewolucję na drodze do dobrobytu.
 

Źródła:
Jérôme Gouadain, Kultura, przyroda, więzi społeczne, to wszystko się ze sobą wiąże, https://Wszystkoconajwazniejsze.Pl/Jerome-Gouadain-W-Strone-Kulturowego-Odrodzenia-Gospodarki/, (dostęp: 09.12.2021).