„Fundacja Polska bez Korupcji, która działa na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, poprawy funkcjonowania administracji publicznej oraz zapobiega zjawisku korupcji w Polsce, skupiła się na rynku edukacyjnym, rozszarpywanym przez wydawców podręczników szkolnych”.

Najnowszy tekst Mateusza Górowskiego o problemie monopolizacji i korupcji rynku edukacyjnego w Polsce znajdą Państwo na portalu wszystkoconajwazniejsze.pl.