Zmiany, które spowodowała pandemia Covid-19, uwypukliły słabe punkty systemów edukacji nie tylko w Polsce. 

 

Podawczość przegrywa z czasem 

lekcja video czat

Mając na wyciągnięcie ręki każdy rodzaj wiedzy, trudno oczekiwać, że zostanie podtrzymana gotowość do trwania w modelu szkoły, który sprawdzał się wiele lat temu. Pandemia bardzo boleśnie obnaża największe bolączki starego systemu. W wielu szkołach dotychczasowy system motywowania uczniów ocenami nie zachęcił młodzieży do wytrwałego zdobywania wiedzy w czasie zdalnego nauczania, które de facto daje im wiele możliwości. Włączone kamery i mikrofony nie dają nauczycielom pewności, że uczniowie nie ściągają na sprawdzianach i nie wybierają dróg na skróty. Głosy nauczycieli, edukatorów oraz rodziców synchronizują się we wspólnym wołaniu o rozpoczęcie zmian w szkolnictwie, które pozwolą sprostać wymaganiom nowej rzeczywistości.
 

Może nie być powrotu

Dość długo tempo szeroko pojętego rozwoju było stabilne. Ludzie nie są do końca gotowi na tak szybki rozwój technologiczny, jaki nastąpił w ostatnich latach. Natura nie lubi próżni. Być może jest szansa na to, że częściowo uda się ustabilizować kwestie społeczno-ekonomiczno-gospodarcze z uwzględnieniem zagrożeń podobnych do trwającej nadal pandemii. Odpowiedzialność, jaka ciąży na dorosłych, jest olbrzymia. Wyznaczając kierunki dla młodzieży, ustalając, co może być dla nich ważne, nie można marginalizować zmian, które już zaszły w stosunkach społecznych, a także pozostałych konsekwencji bieżącej sytuacji. Odpowiedzialne spojrzenie w przyszłość musi zawierać uczciwą troskę o młode pokolenia, które często już od urodzenia funkcjonują w porządku wcześniej nieznanym. Konstruktywne rozwiązania muszą dotyczyć w dużej mierze tego, jak chcemy kształcić nowe pokolenia, aby były w stanie mierzyć się z trudną obecnie do określenia kategorią wyzwań. Co o tym sądzi znany edukator i coach Jarosław Kordziński można przeczytać w jego felietonie na łamach opiniotwórczego magazynu Wszystko Co Najważniejsze.
 

Źródło: WszystkoCoNajważniejsze.pl, https://wszystkoconajwazniejsze.pl/jaroslaw-kordzinski-pandemia-edukacji/