XXI wiek wkroczył w fazę, w której działania na poziomie społecznym i zwracanie uwagi na występujące nierówności są jednym z podstawowych kierunków aktywności wielu grup ludności. Na całym świecie debata o równych prawach dla wszystkich rozbrzmiewa coraz głośniej.

 

Od zarania dziejów

Nie było, zdaniem archeologów, takich czasów w historii, w których wszyscy mieliby równy dostęp do pożywienia, zakwaterowania czy bogactw. Osobiste zasoby i umiejętności, a także rozmaite uwarunkowania kulturowe formujących się społeczeństw powodowały, że rozdział dóbr czy stan zdrowia nie kształtowały się przypadkowo. Można jednak zauważyć pewne schematy.

waga rowni ludzie

Analizując przeszłość, można dostrzec, że pewne zasoby materialne były dziedziczone w obrębie rodów. Takie relacje są widoczne szczególnie w obszarach wyspiarskich, gdzie izolacja od reszty świata pozwala dogłębniej przyjrzeć się zachodzącym relacjom rodowym, obyczajom wielopokoleniowych rodzin czy podziale bogactw. Te ciekawe obserwacje pozwalają na wyciąganie wielu wniosków dotyczących chociażby korelacji między stanem zdrowia ludzi a zachodzącymi przemianami kulturowymi.

W obecnych czasach możemy zaobserwować postęp m.in. medycyny i techniki. Wczytując się w raporty z badań z przeszłości, można odnieść wrażenie, że nigdy przemiany społeczne nie miały tak równościowego charakteru, jak obecnie. Edukacja globalna, prowadzona chociażby przez takie instytucje jak Polska Akcja Humanitarna czy Centrum Edukacji Obywatelskiej, pokazuje dobre praktyki w zakresie myślenia o świecie i ludziach zamieszkujących różne obszary globu. Wyrównywanie szans na wielu poziomach realizowane jest też w innych dziedzinach.
 

Dla wszystkich 

Jak podaje w swoim artykule profesor Carles Lalueza Fox, wnioski z badań archeologicznych wskazują istnienie w przeszłości dyskryminacyjnych i zdecydowanie nierównościowych tendencji. Odwracanie się tego bieguna zdecydowanie napawa optymizmem. Wyeliminowanie wszystkich nierówności zapewne nigdy nie będzie do końca możliwe. Ważne są starania ukierunkowane na to, aby zapewniać te same możliwości jak największym grupom społecznych oraz budować empatię i tolerancję, zwiększając świadomość globalną oraz poziom wiedzy nie tylko na temat globalnego południa, lecz także osób, które z różnych powodów nie mają możliwości skorzystania z uniwersalnego, równego dla wszystkich prawa.

Jeszcze na pewno wiele lat przemian będzie potrzebne, aby te najbardziej palące kwestie znalazły swoje rozwiązanie. Pocieszającym jest fakt, że to, co niegdyś stanowiło kuriozum, jak choćby prawa wyborcze kobiet, dzisiaj nie podlega dyskusji. Tym bardziej warto czerpać inspirację z mądrych inspiracji równościowych, np. prawnego uregulowania obowiązków w zakresie równego wynagradzania. Po więcej ciekawostek z tej dziedziny warto sięgnąć do magazynu Wszystko Co Najważniejsze.

 

Źródła:

  1. Carles Lalueza Fox, Archeologia nierówności,https://wszystkoconajwazniejsze.pl/prof-carles-lalueza-fox-archeologia-nierownosci/ (dostęp: 03.08.2022).
  2. Edukacja globalna, Polska Akcja Humanitarna, https://www.pah.org.pl/zaangazuj-sie/edukacjaglobalna/ (dostęp: 03.08.2022).
  3. Centrum Edukacji Obywatelskiej, https://globalna.ceo.org.pl/ (dostęp: 03.08.2022).