Stale rosnący poziom rozwoju systemów informatycznych, jakości i rodzajów sprzętów dostępnych na wyciągnięcie ręki oraz połączenie w sieci internetowej rozpędza spiralę zaangażowania w pracę. Dobre funkcjonowanie człowieka wymaga mądrze zaplanowanego dystansu do zadań służbowych.

 

Co za dużo, to niezdrowo

Prowadzony w Hiszpanii pilotażowy program skrócenia tygodnia pracy będzie trwał trzy lata. Podobny program, który prowadzi Nowa Zelandia, zakończy się w grudniu tego roku. Krótki, miesięczny test w jednej ze spółek w Japonii, polegający na przejściu do czterodniowego dnia pracy, wykazał to samo, co wszystkie inne testy tego obszaru. Pozostawienie więcej czasu pracownikom na regenerację i odpoczynek od obowiązków służbowych nie wpływa na zmniejszenie wyników pracy. Co więcej, często te wyniki stają znacznie lepsze, a pracownicy są bardziej zmotywowani, wypoczęci i skłonni do kreatywnych działań. Analizując rodzimy rynek pracy i dążenia młodego pokolenia, które na ten rynek wchodzi, może się okazać, że wdrażanie rozwiązań testowanych na świecie będzie w niedalekiej przyszłości nieodzowne dla utrzymania stabilności zatrudnienia i działania gospodarki. Rozważania o skróceniu tygodnia pracy nasuwają pytanie o to, czy Polacy potrafią odpoczywać. Kultura narzuca raczej tendencje do umiejętnego gospodarowania godzinami zadań służbowych niż przeznaczonych na relaks i pielęgnowanie zainteresowań.
 

Elastyczność przede wszystkim

balans praca odpoczynek

Pozytywne doświadczenia zebranie w czasie pandemii mówią o korzyściach ze zdalnego zatrudniania oraz pojawiających się możliwościach w nowych gałęziach gospodarki. Jak podaje Justyna Orłowska, pełnomocniczka Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, szacuje się powstanie około 130 miejsc pracy na każde 100, które odejdą. Kluczowe w tych sekwencjach jest jednak sięgnięcie do źródeł cywilizacji i umiejętne skorzystanie z doświadczeń dawnych pokoleń, wspierane nowoczesnymi technologiami.

Czerpanie przykładów z ciekawych osiągnięć zamierzchłych kultur wyraźnie sugeruje zwrócenie się w kierunku rozwoju osobistego każdego człowieka. Wskazuje się na coraz wyraźniej rysującą się konieczność zadbania o wzajemne relacje, zaczynając od najmniejszych komórek społecznych, czyli rodzin i najbliższego otoczenia. Potrzebne jest ostateczne przewartościowanie pojęcia człowieka sukcesu. Stąd niezbędne będzie odejście od modelu człowieka obciążonego wielogodzinnymi zadaniami służbowymi. Wzorcem przyszłości z powrotem staje się człowiek, który ma wystarczająco dużo czasu, aby dbać o dobrostan emocjonalny swojej rodziny i przyjaciół. Własny progres, nakierowany na odpoczynek i rozwijanie zainteresowań to ważny czynnik wykorzystania technologii w służbie kreatywności. W magazynie „Wszystko Co Najważniejsze” mogą Państwo zapoznać się z ciekawymi wnioskami, które warto przeanalizować pod kątem budowania przyszłości. 

 

Źródła:

  1. Justyna Orłowska, Odpoczynek nie hańbi. Warto inwestować w wolny czas, https://wszystkoconajwazniejsze.pl/justyna-orlowska-odpoczynek-nie-hanbi-warto-inwestowac-w-wolny-czas/ (dostęp: 07.10.2021).
  2. Adam Bednarek, Świat testuje czterodniowy tydzień pracy. Pracownicy są efektywniejsi i mniej zestresowani, https://spidersweb.pl/2021/07/czterodniowy-tydzien-pracy-zalety.html, (dostęp: 07.10.2021).