ikonki egzaminu osmoklasisty
Przygotowany przez nas program pomaga nauczycielom skutecznie przeprowadzić uczniów przez cały proces nauki aż do egzaminu ósmoklasisty już od klasy 6. Wspiera on nauczyciela w planowaniu pracy i obserwacji jej efektów. Z diagnoz i testów mogą korzystać wszyscy nauczyciele języka polskiego i matematyki uczący
w klasach 6, 7 i 8.

 

Na początku września udostępniono diagnozy dla uczniów klas 6–8 przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty oraz uruchomiono panel do wprowadzenia ich wyników. W ramach programu przygotowań nauczyciele ponownie będą mieli możliwość przeprowadzenia cyklicznych testów w trakcie nauki oraz stworzenia profilu ucznia i śledzenia jego postępów w nauce. Po wpisaniu wyników z poszczególnych testów
do specjalnego systemu nauczyciele otrzymają raporty i statystyki diagnozujące mocne i słabe strony uczniów.

infografika
 
Kluczowe elementy programu przygotowań do egzaminu ósmoklasisty:

1. Diagnoza – przekrojowy test weryfikujący wiedzę przeprowadzany na początku roku szkolnego; w klasie 6 składa się z 12 zadań i można go przeprowadzić w ciągu 45 minut; w klasach 7 i 8 test liczy maksymalnie 21 zadań do rozwiązania w ciągu 90 minut.

Testy 1, 2, 3, 4 – testy w formie zestawu zadań typu egzaminacyjnego obejmujące materiał realizowany zgodnie z harmonogramem podstawy programowej.

2. Profil ucznia – specjalna platforma do wpisywania przez nauczyciela wyników diagnozy i testów. Śledzenie postępów każdego ucznia daje możliwość indywidualnego podejścia do pracy z uczniem.

3. Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty:

Klasa 6 – arkusze egzaminacyjne do pobrania w formie pliku pdf

Klasa 7 – arkusze egzaminacyjne do pobrania w formie pliku pdf

Klasa 8 – Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem

  • Egzaminu przebiega w formie identycznej jak egzamin państwowy – arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi są wysyłane do szkół
    w formie papierowej, jak podczas egzaminu państwowego. Egzamin odbywa się we wszystkich szkołach w tym samym terminie.
  • Plan powtórzeniowy dla klas – wraz z wynikami egzaminów próbnych szkoła otrzymuje plan powtórzeniowy dla uczniów, który wskazuje obszary do dalszej pracy; dla każdego ósmoklasisty nauczyciel otrzyma zestaw 12–16 zadań z 3 najsłabiej opanowanych przez danego ucznia obszarów umiejętności.
  • II edycja egzaminu próbnego – komplet arkuszy egzaminacyjnych z kluczem odpowiedzi do pobrania online i indywidualnego wykorzystania przez nauczycieli pozwala zweryfikować stan wiedzy uczniów tuż przed egzaminem państwowym.

 

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 zostanie przeprowadzony w dniach:

- język polski: 3 grudnia 2019 r.

- matematyka: 4 grudnia 2019 r.

- język angielski, język niemiecki: 5 grudnia 2019 r.

 

Nauczyciele szkół biorących udział w Ogólnopolskim Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty z Operonem mogą bezpłatnie przystąpić do egzaminu podsumowującego kurs „Jak pomóc uczniom zdać egzamin maturalny i egzamin ósmoklasisty? Warsztat motywacyjny i narzędziowy”
(czwarta edycja).

Przyznajemy certyfikaty udziału w projekcie, w tym certyfikat jakości „Skuteczna szkoła” dla placówek, które wprowadzą wyniki uczniów.

Podobnie jak w ubiegłym roku zostanie stworzony ranking szkół oraz będą wystawione listy gratulacyjne dla szkół z „TOP 10” w Polsce
oraz z „TOP 3” w województwach. Dodatkowo w tym roku szkoły, które znajdą się w rankingach, otrzymają pakiety publikacji przygotowujących
do egzaminów TAK, ZDAM! do szkolnej biblioteki.
 

Do egzaminu szkołę powinien zapisać dyrektor.

Więcej informacji na temat tegorocznej edycji egzaminu uzyskają Państwo na stronie egzaminy.operon.pl lub u swojego osobistego konsultanta.
 

Zapisy potrwają do 30 października 2019 r.