Czy Państwa uczniów czeka w tym roku napisane egzaminu ósmoklasisty? Aby pomóc
w przygotowaniu uczniów do osiągnięcia jak najlepszych wyników, proponujemy kompleksowy autorski program wspierający nauczycieli w pracy z ósmoklasistami. Już dziś  zachęcamy
do zapisania swojej szkoły!

 

infografika

Państwowy egzamin ósmoklasisty to pierwszy tak  poważny sprawdzian wiedzy uczniów. Proponujemy kompleksowy autorski program wspierający nauczycieli w pracy z ósmoklasistami.

Jednym z kluczowych etapów programu jest Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty, który razem z dostępnymi diagnozami i testami daje nauczycielowi kompletny obraz wiedzy i postępów ucznia. W tym roku zostanie przeprowadzony w dniach 3‒5  grudnia 2019 r. Decyzję dotyczącą zapisu szkoły na egzamin podejmuje dyrektor.
 

Dlaczego warto przystąpić do Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem?
 • przebieg identyczny z egzaminem państwowymjako jedyny egzamin próbny ma arkusze egzaminacyjne w formie papierowej, które są
  w tym samym dniu dostarczane do szkół w całej Polsce,
 • próba generalna – pozwala uczniom oswoić się z formułą egzaminu, a szkole ‒ sprawdzić wszystkie aspekty organizacyjne istotne przy przeprowadzaniu tak dużego egzaminu,
 • plan powtórzeniowy – wraz z wynikami próbnego egzaminu szkoła otrzymuje obszary do dalszej pracy z uczniami,
 • darmowe diagnozy na początku roku szkolnego dostępne dla uczniów 6, 7 oraz 8 klasy,
 • cykliczne testy oraz możliwość stworzenia profilu ucznia i śledzenia jego postępów w nauce,
 • raporty i statystki pokazujące mocne i słabe strony ucznia,
 • certyfikat udziału w projekcie, w tym certyfikat jakości „Skuteczna szkoła” dla placówek, które wprowadzą wyniki uczniów,
 • obecność w rankingu ogólnopolskim oraz rankingach wojewódzkich,
 • drukowane dyplomy i listy gratulacyjne dla szkół z „TOP 10” w Polsce oraz „TOP 3" w województwach
 • bezpłatny egzamin w wybranych kursach internetowych,
 • publikacje TAK, ZDAM! przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty,
 • bezpłatny dostęp do platformy dla uczniów takzdam.pl.
   

 
Wierzymy, że najlepsze efekty przynosi systematyczna oraz dobrze zaplanowana nauka, dlatego proponujemy Państwu program przygotowawczy do egzaminu ósmoklasisty rozpoczynający się już od szóstej klasy.

Aby skorzystać z dostępnych materiałów, wystarczy zalogować się jako nauczyciel naszego serwisu na operon.pl.

grafika egzaminu osmoklasisty z operonem

ZGŁASZAM SZKOŁĘ

patronat egzaminow
 
Przydatne raporty do śledzenia postępów w nauce do egzaminu ósmoklasisty

Raport z języka polskiego pokazuje poziom opanowania obszarów:

 • kształcenie literackie i kulturowe,
 • kształcenie językowe,
 • tworzenie wypowiedzi,
 • samokształcenie,
 • umiejętność pisania wypracowań.

 
W przypadku matematyki raport pokazuje poziom opanowania następujących umiejętności:

 • sprawność rachunkowa,
 • wykorzystanie i tworzenie informacji,
 • rozumowanie i argumentacja.

 

Z obu przedmiotów nauczyciel otrzymuje także informację, z jakimi typami zadań uczeń radzi sobie dobrze, a z którymi ma kłopot. Dzięki Indywidualnemu Profilowi Ucznia może bardzo dokładnie zaplanować cykl powtórek i zindywidualizować przygotowania do egzaminu ósmoklasisty już od szóstej klasy.

Dodatkowo Dyrektorzy szkół uczestniczących w Ogólnopolskim Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty otrzymują do wyłącznej dyspozycji raport
z wynikami całej szkoły. Dokument będzie potwierdzeniem rzetelności dotychczasowej edukacji obecnych ósmoklasistów.

 
Ogólnopolski Próbny Egzamin  Ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 zostanie przeprowadzony w dniach:

język polski: 3 grudnia 2019 r.

matematyka: 4 grudnia 2019 r.

język angielski/język niemiecki: 5 grudnia 2019 r.

 

baner egzaminu osmoklasisty z operonem

 

Wszystkie informacje na temat tegorocznej edycji znajdą Państwo na stronie egzaminy.operon.pl lub u osobistego konsultanta.