Próbna Matura z Operonem już za niecały miesiąc. Przedłużyliśmy zapisy – tylko do środy
23 października 2019.

 

probna matura informacja o przedluzonych zapisach

Już 19 listopada uczniowie ze szkół ponadpodstawowych w całej Polsce podczas organizowanej przez Operon próby generalnej będą mieli okazję sprawdzić swoją gotowość do majowego egzaminu. Wiemy, że początek roku szkolnego bywa bardzo intensywny i nie wszyscy dyrektorzy mieli czas, by zapisać szkołę do Próbnej Matury. Dlatego zdecydowaliśmy się przedłużyć zapisy o tydzień,
do 23 października.

Próbna Matura z Operonem jest przeprowadzana we wszystkich szkołach w tym samym czasie, aby wiernie oddać procedury i atmosferę egzaminu państwowego. W roku szkolnym 2019/2020 zostanie przeprowadzona w dniach:

język polski: 19 listopada 2019 r.

matematyka: 20 listopada 2019 r.

język angielski/język niemiecki: 21 listopada 2019 r.

przedmioty dodatkowe (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie): 22 listopada 2019 r.

 

Program przygotowań do egzaminu maturalnego, w tym Ogólnopolska Próbna Matura z Operonem, to nie tylko próba generalna przed Maturą 2020, ale także możliwość korzystania z platformy internetowej i edukacyjnej oraz sprawdzonych publikacji – Vademecum oraz Testów
i arkuszy maturalnych.

Nauczyciele ze zgłoszonych szkół otrzymują bezpłatny dostęp do platformy internetowej, w której znajdują się:

 • arkusze i schematy rozwiązań w wersji pdf
 • narzędzie do automatycznego sprawdzania arkuszy on-line
 • panel do wprowadzania wyników
 • szczegółowe raporty z wyników dla szkoły, klasy i uczniów
 • indywidualne plany powtórzeniowe dostosowane do uzyskanych wyników
 • dodatkowe arkusze egzaminacyjne II edycji Próbnej Matury do przeprowadzenia powtórnego egzaminu w marcu 2020 r.
matura infografika przedluzone zapisy
 
Dodatkowe korzyści z uczestnictwa w programie:
 • certyfikat udziału w projekcie, w tym certyfikat jakości „Skuteczna szkoła” dla placówek, które wprowadzą wyniki uczniów
 • obecność w rankingu ogólnopolskim oraz rankingach wojewódzkich
 • drukowane dyplomy i listy gratulacyjne dla szkół z „TOP 10” w Polsce oraz „TOP 3” w województwach – w tym roku szkoły, które znajdą się
  w rankingach, otrzymają pakiety publikacji przygotowujących do egzaminów do szkolnej biblioteki
 • bezpłatny egzamin kończący kurs internetowy „Jak pomóc uczniom zdać egzamin maturalny i egzamin ósmoklasisty? Warsztat motywacyjny i narzędziowy” (czwarta edycja)
 • bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej dla uczniów gieldamaturalna.pl
 
 
Szkoła uczestnicząca w programie otrzymuje:

Zestaw 4 drukowanych arkuszy egzaminacyjnych dla każdego ucznia:

 1. Język polski – poziom podstawowy
 2. Matematyka – poziom podstawowy
 3. Język obcy – poziom podstawowy (do wyboru: język angielski lub język niemiecki)
 4. Przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony (do wyboru: język polski, matematyka, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia, fizyka, chemia, język angielski, język niemiecki)

 
Zachęcamy do zgłoszenia szkoły do kompleksowego programu OgólnopolskaPróbna Matura z Operonem.

Zapisy zostały przedłużone do 23 października 2019 r.
 

Formularz zgłoszeniowy wypełnia dyrektor online na stronie www.egzaminy.operon.pl.

Partner merytoryczny:

probna matura partner merytoryczny

 

 

  zgłaszam szkołę

probna matura z operonem

 

Sprawdzone publikacje przygotowujące do matury ‒ vademecum i testy Operonu

Zostały opracowane tak, by uczeń korzystający z tych publikacji z danego przedmiotu mógł jak najlepiej przygotować się do egzaminu
 – bez względu na to, czy powtarza materiał pod okiem nauczyciela, czy robi to samodzielnie.

Vademecum to kompendium wiedzy z konkretnego przedmiotu nauczanego w szkole ponadgimnazjalnej. W każdym dziale vademecum znajdują się informację z podstawy programowej, które obowiązują na egzaminie maturalnym. W publikacji można znaleźć mapy, grafiki, zdjęcia, tabele, spisy postaci, dat, wydarzeń, wzorów, zasad czy praw uporządkowanych w taki sposób, aby ułatwiać naukę. Po każdym dziale znajdują się zadania maturalne rozwiązane krok po kroku. Dzięki tym publikacjom uczeń nie musi wracać do podręczników z poprzednich lat nauki – ma wszystko w jednej książce. Do każdego vademecum dołączono kod dostępu do interaktywnej platformy edukacyjnej ‒ GieldaMaturalna.pl ‒ która pomaga w przygotowaniach do egzaminu maturalnego w atrakcyjny i skuteczny sposób. Po zalogowaniu do strefy nauki każdy uczeń może bezpłatnie wypełnić testy diagnozujące, dzięki którym sprawdzi poziom wiedzy z danego przedmiotu. Dodatkową motywacją do rozpoczęcia nauki są indywidualne statystyki pokazujące, ile materiału udało się opanować oraz ile pracy zostało jeszcze do wykonania. Zamieszczony harmonogram nauki dostosowano do rozkładu roku szkolnego, co pozwala efektywnie przyswajać kolejne części materiału – aż do samego egzaminu. Zadania maturalne można rozwiązywać na komputerze, tablecie, a nawet na komórce. Umieszczony na stronie zegar wskazuje liczbę dni pozostałych do matury.

Testy i arkusze maturalne są publikacją, w której znajdziemy testy z zadaniami maturalnymi z poszczególnych działów opanowywanych podczas nauki w klasach 1, 2 i 3. Następnie na końcu publikacji umieściliśmy arkusze maturalne z zdaniami ze wszystkich lat nauki. Dzięki temu uczeń może najpierw stopniowo powtarzać dany dział, np. genetykę, a dopiero w dalszej części publikacji sprawdzać poziom wiedzy ze wszystkich działów biologii, rozwiązując arkusz. Do testów i arkuszy  dołączone są odpowiedzi, więc uczeń może rozwiązywać zadania samodzielnie.

publikacje maturalne

Po raz pierwszy w sprzedaży dostępny jest pakiet obowiązkowy składający się z czterech publikacji – dwóch kompletów testów maturalnych
i vademecum do przedmiotów zdawanych przez wszystkich maturzystów, czyli języka polskiego i matematyki. Kupując pakiet obowiązkowy
w Księgarni Operonu, nie płacą Państwo za dostawę. W naszej Księgarni internetowej dostępne są także – jak co roku – pakiety przedmiotowe cieszące się dużą popularnością. Ceny wszystkich publikacji są dostępne w atrakcyjnych cenach – vademecum do wszystkich przedmiotów kosztuje tylko 39 zł.

Zachęcamy do odwiedzin naszej Księgarni internetowej i zapoznania się z publikacjami przygotowującymi do  egzaminu maturalnego.