Wierzymy, że najlepsze efekty przynosi systematyczna oraz dobrze zaplanowana nauka, dlatego proponujemy Państwu program przygotowawczy do egzaminu ósmoklasisty rozpoczynający się już od szóstej klasy. Zapisy trwają tylko do 30 października!

infografika egzamin osmoklasisty
 
Elementy programu przygotowań do egzaminu ósmoklasisty
ikonka diagnoz peo

 

      

  

  

 

ikonka testow peo

  

  

 

 

 

ikonka profilu ucznia peo

Diagnoza – przekrojowy test weryfikujący wiedzę przeprowadzany na początku roku szkolnego; w klasie 6 składa się z 12 zadań i można go przeprowadzić w  ciągu 45 minut; w klasach 7 i 8 test liczy maksymalnie 21 zadań do rozwiązania  w ciągu 90 minut

 

 

Testy 1, 2, 3, 4 – testy w postaci zadań typu  egzaminacyjnego obejmujące materiał  realizowany zgodnie z harmonogramem  podstawy programowej

 

 

Profil ucznia – specjalna  platforma do wpisywania przez  nauczyciela wyników diagnozy i testów. Śledzenie postępów  każdego ucznia daje możliwość indywidualnego podejścia do  pracy z uczniem

 
 
Nauczycielom zostały udostępnione diagnozy na początek roku szkolnego. Ponadto zaplanowane są cykliczne testy w trakcie nauki. Istnieje także możliwość stworzenia profilu ucznia i śledzenie jego postępów w nauce. Po wpisaniu wyników z poszczególnych testów do systemu, zostaną zaprezentowane raporty i statystyki diagnozujące mocne i słabe strony uczniów. Cykliczny pomiar postępów uczniów pozwala
na dopasowanie rozwiązań do ich indywidualnych potrzeb na poszczególnych etapach przygotowań.

Ogólnopolski Próbny Egzamin:

Klasa 6 – arkusze egzaminacyjne do pobrania w formie .pdf

Klasa 7 – arkusze egzaminacyjne do pobrania w formie .pdf

Klasa 8 – Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem

 • przebieg egzaminu w formie identycznej jak egzamin państwowy – arkusze egzaminacyjne wysyłane są do szkół w formie papierowej.  Egzamin odbywa się we wszystkich szkołach w tym samym terminie
 • plan powtórzeniowy dla klas – wraz z wynikami egzaminów próbnych szkoła otrzymuje plan powtórzeniowy dla uczniów, który wskazuje obszary do dalszej pracy; dla każdego ósmoklasisty nauczyciel otrzyma zestaw 12–16 zadań z trzech najsłabiej opanowanych przez ucznia obszarów umiejętności
 • II edycja egzaminu próbnego – komplet arkuszy egzaminacyjnych z kluczem odpowiedzi do pobrania online i indywidualnego wykorzystania przez nauczycieli; pozwala zweryfikować stan wiedzy uczniów tuż przed egzaminem państwowym.

 
Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty, który razem z dostępnymi diagnozami i testami daje nauczycielowi kompletny obraz wiedzy
i postępów ucznia. W tym roku zostanie przeprowadzony w dniach 3‒5  grudnia 2019 r. Decyzję dotyczącą zapisu szkoły na egzamin podejmuje dyrektor.

przedluzamy zapisy do peo
 
Dlaczego warto przystąpić do Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem?
 • przebieg identyczny z egzaminem państwowym –jako jedyny egzamin próbny ma arkusze egzaminacyjne w formie papierowej, które są
  w tym samym dniu dostarczane do szkół w całej Polsce,
 • próba generalna– pozwala uczniom oswoić się z formułą egzaminu, a szkole ‒ sprawdzić wszystkie aspekty organizacyjne istotne przy przeprowadzaniu tak dużego egzaminu,
 • plan powtórzeniowy – wraz z wynikami próbnego egzaminu szkoła otrzymuje obszary do dalszej pracy z uczniami,
 • darmowe diagnozy na początku roku szkolnego dostępne dla uczniów 6, 7 oraz 8 klasy,
 • cykliczne testy oraz możliwość stworzenia profilu ucznia i śledzenia jego postępów w nauce,
 • raporty i statystki pokazujące mocne i słabe strony ucznia,
 • certyfikat udziału w projekcie, w tym certyfikat jakości „Skuteczna szkoła” dla placówek, które wprowadzą wyniki uczniów,
 • obecność w rankingu ogólnopolskim oraz rankingach wojewódzkich,
 • drukowane dyplomy i listy gratulacyjne dla szkół z „TOP 10” w Polsce oraz „TOP 3” w województwach
 • bezpłatny egzamin w wybranych kursach internetowych,
 • publikacje TAK, ZDAM! przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty,
 • bezpłatny dostęp do platformy dla uczniów takzdam.pl.

 
Aby skorzystać z dostępnych materiałów, wystarczy zalogować się jako nauczyciel naszego serwisu na operon.pl.

probny egzamin osmkolasisty

 

Partner merytoryczny:

partner merytoryczny egzaminu

 

 

  zgłaszam szkołę

 
 
Dodatkowo Dyrektorzy szkół uczestniczących w Ogólnopolskim Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty otrzymują do wyłącznej dyspozycji raport
z wynikami całej szkoły. Dokument będzie potwierdzeniem rzetelności dotychczasowej edukacji obecnych ósmoklasistów.

Ogólnopolski Próbny Egzamin  Ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 zostanie przeprowadzony w dniach:

język polski: 3 grudnia 2019 r.

matematyka: 4 grudnia 2019 r.

język angielski/język niemiecki: 5 grudnia 2019 r.
 

Publikacje TAK, ZDAM! przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

Aby pomóc im w powtórkach i planowaniu nauki oraz przekazać pozytywną wiarę w sukces na egzaminie, opracowaliśmy serię podręczników TAK, ZDAM! Egzamin ósmoklasisty.

Materiał w publikacjach jest podany w sposób syntetyczny, przejrzysty i zawiera tylko niezbędną wiedzę wymaganą na egzaminie. Pracując nad tymi podręcznikami, wzięliśmy pod uwagę zarówno wymagania i styl nauki obecnego ucznia, jak i potrzeby nauczyciela. Publikacje są idealne
do użytku w klasie, a także i indywidualnie w domu. Zostały tak opracowane, by pomoc uczniowi przećwiczyć wymagany materiał na egzaminie:

TAK, ZDAM! Język polski – przede wszystkim tłumaczy, podaje przykłady i pomaga przećwiczyć wszystkie wymagane formy wypowiedzi
– najbardziej punktowane zadania na egzaminie.

TAK, ZDAM! Matematyka – w zwięzłej formie pomaga powtórzyć wszystkie wzory i zagadnienia oraz umożliwia ich wszechstronne przećwiczenie na wielu zadaniach i w arkuszach typu egzaminacyjnego.

W ramach każdego przedmiotu cały program przygotowawczy został podzielony na 2 publikacje:

Repetytorium – zadania, testy, arkusze, samouczki i pigułka teorii, czyli wszystko, co niezbędne do praktycznego ćwiczenia przed egzaminem. Publikacja zawiera też kod dostępu do dodatkowych testów i zadań w strefie nauki na takzdam.pl.

Niezbędnik z teorią – wiedza potrzebna do rozwiązywania zadań egzaminacyjnych podana w skrótowej i przyjaznej formie. Zastąpi podręczniki, do których uczniowie mogą nie mieć dostępu.

Publikacje można zamówić w ramach systemu zamawiania publikacji – w sposób wygodny i atrakcyjny cenowo. To wygodna forma wyposażenia wszystkich uczniów w jednakowe materiały do nauki. Nauczyciel, zamawiając publikacje, nie zobowiązuje się do ich zakupu. Więcej informacji na stronie zamowpaczke.operon.pl.

Jak złożyć zamówienie na paczkę z publikacjami TAK, ZDAM!?

Aby złożyć zamówienie, należy odwiedzić stronę zamowpaczke.operon.pl oraz mieć aktywne konto Operon. Następnie należy:

 1. Wybrać Paczkę TAK, ZDAM!
 2. Dodać do koszyka wybrane publikacje i wskazać liczbę uczniów/publikacji;
 3. Wybrać szkołę, do której dostarczymy paczkę, i potwierdzić zamówienie;
 4. Po odebraniu paczki zachować karton i folię bąbelkową – można spakować w nie ewentualne egzemplarze do zwrotu;
 5. Rozdać otrzymane publikacje uczniom;
 6. Po kilku dniach od dostawy paczki zadzwonimy, by umówić kuriera po odbiór płatności i/lub nadmiarowych publikacji; można też samodzielnie zamówić kuriera na stronie www.operon.pl/zamowpaczke;
 7. W przypadku zwrotu zapakować publikacje w folię bąbelkową i włożyć do kartonu; nie trzeba adresować paczki – zajmie się tym kurier;
 8. Dla zapewnienia wygody dostępne są dwie formy płatności za zamówione materiały:
 • uczniowie dostarczają pieniądze za zakupione publikacje, a nauczyciel przekazuje je kurierowi;
 • rodzice uczniów sami przelewają pieniądze na numer konta Operonu podany na okładce publikacji.
infografika egzamin osmoklasisty

Zamów Paczkę to prosty i wygodny sposób wyboru publikacji dla klasy z dostawą bezpośrednio do szkoły.