Przygotowania do matury w 2020 r. już trwają. Przed maturzystami ważna decyzja dotycząca wyboru przedmiotów maturalnych. Bezpłatne diagnozy online mogą być dla nich cenną wskazówką. Program przygotowań do egzaminu maturalnego, w tym Ogólnopolska Próbna Matura z Operonem to wiele korzyści dla ucznia, nauczyciela, rodziców i dyrekcji szkół.

 

Uczniom rozpoczynającym naukę w szkole ponadpodstawowej może się wydawać, że mają wiele czasu na podjęcie decyzji o wyborze przedmiotów, które chcą zdawać na maturze. W rzeczywistości ten czas mija bardzo szybko. Wybór odpowiednich przedmiotów i uzyskanie dobrego wyniku z matury mają realny wpływ na przyszłość zawodową. Dlatego chcemy podpowiedzieć, co zrobić, żeby pomóc uczniom
w podjęciu decyzji.

infografika matura
 
Korzyści programu przygotowań do egzaminu maturalnego

Korzyści dla ucznia

Dla uczniów została stworzona interaktywna platforma edukacyjna ‒ GieldaMaturalna.plpomagająca w przygotowaniach do egzaminu maturalnego w atrakcyjny i skuteczny sposób. Po zalogowaniu do strefy nauki każdy uczeń może bezpłatnie wypełnić testy diagnozujące, dzięki którym sprawdzi poziom wiedzy z danego przedmiotu. Dodatkową motywacją do rozpoczęcia nauki są indywidualne statystyki pokazujące, ile materiału udało się przerobić, a ile pracy zostało jeszcze do wykonania. Zamieszczony harmonogram nauki dostosowano do rozkładu roku szkolnego, co pozwala efektywnie przyswajać kolejne porcje materiału – aż do samego egzaminu. Zadania maturalne można rozwiązywać na komputerze, tablecie, a nawet na komórce. Umieszczony na stronie zegar wskazuje liczbę dni pozostałych do matury.

Sprawdzone publikacje przygotowujące do matury ‒ vademecum i testy Operonu ‒ zostały opracowane tak, by uczeń korzystający z tych publikacji z danego przedmiotu mógł jak najlepiej przygotować się do egzaminu – bez względu na to, czy powtarza materiał pod okiem nauczyciela, czy robi to samodzielnie. Do publikacji dołączono kod dostępu do platformy internetowej www.gieldamaturalna.pl z dodatkowymi materiałami, w tym z testami i sprawdzianami, fiszkami czy rozwiązaniami krok po kroku.

 
Korzyści dla nauczyciela

Na program przygotowujący do matury składają się z trzy etapy:

1. Ogólnopolska Próbna Matura z Operonem przeprowadzana w dniach 19–22 listopada 2019 r. Dzięki temu egzaminowi nauczyciel sprawdzi poziom wiedzy uczniów w warunkach identycznych jak podczas egzaminu państwowego. Jest to jedyny egzamin zewnętrzny przeprowadzany zgodnie z wytycznymi CKE. Ponadto po wprowadzeniu wyników do specjalnego systemu w prosty i szybki sposób nauczyciel wygeneruje przejrzyste raporty i podsumowania, które będą nie tylko cennym materiałem diagnostycznym, lecz także istotną informacją o postępach ucznia do przekazania rodzicom podczas wywiadówek. Uczniowie szkół biorących udział w Próbnej Maturze z Operonem otrzymają bezpłatny miesięczny dostęp do strefy nauki na platformie edukacyjnej GieldaMaturalna.pl.

2. Plan powtórzeniowy dla każdej klasy. Dzięki wprowadzeniu wyników do systemu i wygenerowaniu raportu nauczyciele mają możliwość wydrukowania planu powtórzeniowego dla klasy oraz indywidualnych planów powtórzeniowych dla poszczególnych uczniów. Są to specjalnie dobrane zestawy zadań dostosowane do obszarów oznaczonych w raporcie jako wymagające poprawy. Plan powtórzeniowy można wykorzystać na lekcjach z całą klasą, rozdać uczniom jako pracę domową lub wykorzystać według własnego uznania.

3. II edycja Próbnej Matury służąca weryfikacji postępów w nauce. Nauczyciele ze szkół biorących udział w Ogólnopolskiej Próbnej Maturze
z Operonem otrzymują w marcu 2020 r. możliwość pobrania z platformy www.egzaminy.operon.pl dodatkowych arkuszy egzaminacyjnych. Sposób ich wykorzystania pozostawiamy Państwu – można przeprowadzić w szkole kolejny egzamin próbny w dowolnie ustalonym terminie, wypełnić zadania z arkusza z uczniami podczas zajęć czy przekazać go uczniom do pracy w domu. Nauczyciel ma dzięki temu możliwość dodatkowej weryfikacji stanu przygotowania uczniów do egzaminu i otrzymuje precyzyjną informację zwrotną, co jeszcze należy z uczniami powtórzyć.

Nauczyciele ze szkół biorących udział w Ogólnopolskiej Próbnej Maturze z Operonem mogą bezpłatnie przystąpić do egzaminu podsumowującego kurs „Jak pomóc uczniom zdać egzamin maturalny i egzamin ósmoklasisty? Warsztat motywacyjny i narzędziowy”
(czwarta edycja).

W codziennej pracy z tegorocznymi maturzystami warto sięgnąć po vademecum oraz testy i arkusze z odpowiedziami. Materiał zawarty w vademecum Operonu to niezbędna wiedza z całego etapu kształcenia. Dzięki temu nauczyciel może swobodnie realizować program nauczania, korzystając z materiałów Operonu i innych wybranych przez siebie narzędzi.

 
Korzyści dla szkoły

Dyrektor szkoły, zgłaszając uczniów do Ogólnopolskiej Próbnej Matury z Operonem, zyskuje możliwość przeprowadzenia próby generalnej przed maturą w 2020 r. Formuła próbnej matury Operonu jest identyczna jak podczas egzaminu państwowego – jako jedyny egzamin próbny oferuje arkusze egzaminacyjne w formie papierowej, które są w tym samym dniu dostarczane do szkół w całej Polsce. Pozwala to sprawdzić wszystkie aspekty organizacyjne istotne przy przeprowadzaniu tak dużego egzaminu. Dodatkowo szkoły, które wprowadzą wyniki do systemu, otrzymają szczegółowe raporty z wyników szkoły na przestrzeni lat przeznaczone do wyłącznej dyspozycji dyrektora szkoły.

Przyznajemy certyfikaty udziału w projekcie, w tym certyfikat jakości „Skuteczna szkoła” dla placówek, które wprowadzą wyniki uczniów.

Każdego roku są również tworzone rankingi, wystawiane listy gratulacyjne dla szkół z „TOP 10” w Polsce oraz z „TOP 3” w województwach.
W tym roku szkoły, które znajdą się w rankingach, otrzymają pakiety publikacji przygotowujących do egzaminów do szkolnej biblioteki.

Publikacje, platforma edukacyjna oraz Ogólnopolska Próbna Matura z Operonem stanowią sprawdzony sposób na naukę i powtórkę materiału przed maturą w 2020 r.

Zachęcamy do zgłoszenia szkoły do kompleksowego programu OgólnopolskaPróbna Matura z Operonem.

Formularz zgłoszeniowy wypełnia dyrektor online na stronie www.egzaminy.operon.pl.

 
Zapisy trwają do 16 października 2019 r.