Poszukiwanie najwłaściwszych dróg dla człowieka, by mógł wieść życie zarówno szczęśliwe, jak i użyteczne dla innych członków społeczności trwa od zarania dziejów. Nie wszystkie sposoby wypracowane przez przodków są warte kultywowania, stąd konieczne są przemyślane wybory. Roztropne korzystanie z dziedzictwa przeszłych pokoleń może wesprzeć drogę do szczęścia również i dzisiaj.

 

Koncepcyjny eklektyzm

rzezba arystotelesa

Trudno wypowiadać się o prawdziwej mądrości, nie biorąc pod uwagę koniecznego segregowania fragmentów spuścizny poprzednich pokoleń. Podziwiając geniusz Aleksandra Wielkiego, którego legendarne podboje nie miały potem sobie równych, niekoniecznie należy przyklaskiwać też barbarzyńskim aktom przemocy podczas tych wypraw. Podobnie analizując czas włoskiego renesansu, przypadający na XV i XVI wiek, warto pochylić głowę nad postawą szukających wiedzy i różnych rozwiązań ówczesnych badaczy, jednak bez kopiowania ich stylu życia. Model higieny sprzed kilku wieków czy przemocowe nawyki w wielu sferach życia w obecnym świecie nie znajdą akceptacji, mimo szacunku dla dawnych osiągnięć w zakresie kultury, sztuki czy nauki. Analizując osiągnięcia, spuściznę i wzorce warte kopiowania, należy przede wszystkim kierować się trzema kryteriami rozumnego wyboru. Nowoczesna filozofia zachęca do korzystania głównie z tego, co dobre, słuszne lub właściwe. Opierając się na zdobyczach myśli najwybitniejszych znanych historii jednostek, w tym Platona czy Arystotelesa, nowożytni filozofowie mobilizują do uważnej analizy i działania w imię tego, co jest istotą omawianej dziedziny: umiłowania mądrości.
 

Cognosce te ipsum

Według starożytnej maksymy wyrytej na frontonie świątyni Apollina w Delfach, którą głosił również między innymi Sokrates, poznanie siebie samego (łac. cognosce te ipsum, gr. gnothi seauton) jest jednym z najważniejszych zadań człowieka. To pierwszy krok ku temu, aby w spokoju i z mądrością odnosić się do osiągnięć nauki, kultury i sztuki. Jak podaje współczesny filozof opierający swoje przekonania na tradycji starożytnej i średniowiecznej profesor Artur Andrzejuk, zasadą korzystania z dziedzictwa musi być mądrość. To ona pozwala człowiekowi na odpowiednie kierowanie swoimi wyborami i dokonywanie moralnej oceny faktów i zdarzeń. Do tego niezbędne jest przede wszystkim poznanie: historii, dziedzictwa, ale i samego siebie. O tym, na ile we współczesnym świecie jest obecna filozofia klasyczna i jaki powinna mieć wpływ na współczesnego człowieka, z dużym znawstwem tematu opowiada profesor Artur Andrzejuk magazynowi „Wszystko Co Najważniejsze”. Zachęcamy do tego, aby zapoznać się z poglądami profesora. O tym, czy dzisiaj można odnaleźć ten quasi-mityczny złoty środek i żyć mądrze, ale też w zgodzie ze sobą, opowie Przemek Staroń w ramach swojego webinaru na platformie Mobilnej Szkoły. Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ. Serdecznie zapraszamy!

Źródło:

A. Andrzejuk, Permamentna współczesność filozofii klasycznej, https://wszystkoconajwazniejsze.pl/prof-artur-andrzejuk-permanentna-wspolczesnosc-filozofii-klasycznej/ (dostęp: 23.07.2021).