Edukacja coraz częściej jest traktowana jako produkt, który dobrze się sprzedaje. Dlatego też jej prawdziwa istota została spłycona tylko do dwóch składowych: wiedzy i umiejętności. W czasach współczesnych można śmiało mówić o zjawisku, które wypada nazwać przemysłem edukacyjnym. Jednak nie jest to prawdziwa edukacja. Została ona pozbawiona dwóch ważnych i związanych z rozwojem umysłu człowieka składowych – zrozumienia i sensu.

 

Co należy zrobić, aby w erze technologii i wszechobecnego przemysłu, uratować istotę prawdziwej edukacji? Co można zaobserwować w procesie nauczania i uczenia się języków obcych? Dlaczego warto uwolnić edukacyjny potencjał języków? Zachęcamy Państwa do lektury artykułu Jędrzeja Stępnia Prawdziwa edukacja w erze technologii, opublikowanego w magazynie Wszystko Co Najważniejsze.

Edukacja w obliczu technologii 

Sposób przekazywania wiedzy i umiejętności już dziś zmienia się przez rozwój technologii i narzędzi cyfrowych. Dostęp do wiedzy od dawna jest już powszechny. Problem stanowi jej nadmiar i skuteczna weryfikacja rzetelnych i fałszywych informacji. Nowe umiejętności z łatwością można zyskać bez wychodzenia z domu – wystarczy wziąć udział w szkoleniach, kursach czy wykładach online. Tutaj także przydatny okazje się umiejętny wybór sprawdzonych i profesjonalnych prowadzących.

Aby efektywnie wykorzystać technologię, nauczyciele muszą wciąż podnosić swoje kwalifikacje. Jednak żadna technologia, nie zastąpi nauczyciela w roli przewodnika w procesie kształcenia. Narzędzia cyfrowe sprawiają, że edukacja wkracza na nowy poziom. Ale należy pamiętać, że w tym wyścigu technologicznym warto jednocześnie rozwijać kreatywność czy empatię – czyli obszary na wskroś ludzkie.

Technologia obiecuje zawsze trzy rzeczy: wyzwolić, odciążyć i dać spełnienie. Jednak pomysł, by wyzwolić lub odciążyć ludzi od edukacji, nie brzmi za bardzo jak spełnienie. – alarmuje Jędrzej Stępień.

Produkt, czyli współczesna edukacja

Dystrybucja wiedzy i rozwijanie umiejętności to tylko niektóre z części edukacji. Na dodatek są dziś traktowane jak towar. Dlatego współcześnie możemy mówić o edukacji jak o wystawionych na sprzedaż przedmiocie lub usłudze. W podobny sposób został uprzedmiotowiony zawód nauczyciela. W tym kontekście niczym nie różni się od zawodu trenera.

Właśnie do tego została spłycona edukacja w XXI w. Jednak jest to w rzeczywistości tylko jej jedna strona.

Zapomniane elementy prawdziwej edukacja

dziewczynka i kobieta lacza puzzle

(…) edukacja pozbawiona zrozumienia staje się mechanicznym i nudnym procesem zapamiętywania. Jeśli współczesna edukacja znajduje się dziś w kryzysie, z coraz większą liczbą młodych ludzi kwestionujących jej sens, dzieje się tak, ponieważ ludziom tym brakuje szczerej motywacji przy dokonywaniu wyborów, a wiedza, która kładziona jest im do głów, oderwana jest od ich wnętrza. – przekonuje Jędrzej Stępień.

Prawdziwa edukacja, to:

  • wiedza,
  • umiejętności,
  • zrozumienie – sens.

 
Przyszłość edukacji 

Przyszłość edukacji nie może być oderwana od jej wszystkich składowych. Choć jej rozwój zawsze był i będzie powiązany z rozwojem cywilizacyjnym, to można wykorzystywać nowe technologie, ale nie powinno zapominać się o tym, że to próba zrozumienia sensu jest tym, co kształtuje myślenie (umysł) i charakter człowieka. Dlaczego nowe podejście do nauki języków stanowi wzorzec prawdziwej edukacji? Co to znaczy, że jest ona nieśmiertelna? Tego dowiedzą się Państwo, czytając artykuł Prawdziwa edukacja w erze technologii.

 

Źródła:

  1. Jędrzej Stępień, Prawdziwa edukacja w erze technologii, Wszystko Co Najważniejsze https://wszystkoconajwazniejsze.pl/jedrzej-stepien-prawdziwa-edukacja-w-erze-technologii/(dostęp: 05.06.2023 r.).
  2. Przyszłość edukacji, edukacja przyszłości, https://operon.pl/Aktualnosci/Wszystko-co-najwazniejsze/Przyszlosc-edukacji-edukacja-przyszlosci (dostęp: 06.06.2023 r.).