Już niedługo – bo 3–5 grudnia – zostanie przeprowadzona próba generalna: Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty. Jest kluczowym elementem programu przygotowań do egzaminu państwowego, ale nie jedynym. Przedłużamy zapisy tylko do 8 listopada 2019!

 

infografika egzamin osmoklasisty

Nauczyciele języka polskiego i matematyki w szkołach podstawowych mogą już korzystać z narzędzia Operonu do monitorowania postępów w nauce swoich uczniów. Na początku roku szkolnego udostępniliśmy bezpłatne diagnozy dla szósto-, siódmo- i ósmoklasistów. Od 29 października dostępne są test oraz internetowy panel do wprowadzania wyników ósmoklasistów. Natomiast 4 listopada z testów mogą skorzystać również nauczyciele klas szóstych i siódmych. Wyniki, które uczniowie uzyskają z poszczególnych testów, również z Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty, nauczyciele mogą wprowadzać do specjalnego systemu. Jest on dostępny bezpłatnie po zalogowaniu się w serwisie Operon. Po wprowadzeniu wyników z danego testu nauczyciel otrzymuje szczegółowy raport dotyczący umiejętności egzaminacyjnych każdego ucznia w klasie. Może porównywać postępy ucznia, generując zestawienie wyników uzyskanych na poszczególnych testach. Ma także możliwość sprawdzenia, jak dziecko wypada na tle klasy.

 

Ogólnopolski Próbny Egzamin:

Klasa 6 – arkusze egzaminacyjne do pobrania w formie .pdf

Klasa 7 – arkusze egzaminacyjne do pobrania w formie .pdf

Klasa 8 – Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem

 • przebieg egzaminu w formie identycznej jak egzamin państwowy – arkusze egzaminacyjne wysyłane są do szkół w formie papierowej. Egzamin odbywa się we wszystkich szkołach w tym samym terminie
 • plan powtórzeniowy dla klas – wraz z wynikami egzaminów próbnych szkoła otrzymuje plan powtórzeniowy dla uczniów, który wskazuje obszary do dalszej pracy; dla każdego ósmoklasisty nauczyciel otrzyma zestaw 12–16 zadań z trzech najsłabiej opanowanych przez ucznia obszarów umiejętności
 • II edycja egzaminu próbnego – komplet arkuszy egzaminacyjnych z kluczem odpowiedzi do pobrania online i indywidualnego wykorzystania przez nauczycieli; pozwala zweryfikować stan wiedzy uczniów tuż przed egzaminem państwowym

 
Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty w połączeniu z dostępnymi diagnozami i testami daje nauczycielowi kompletny obraz wiedzy
i postępów ucznia. Decyzję dotyczącą zapisu szkoły na egzamin podejmuje dyrektor. Próbny Egzamin Ósmoklasisty odbywa się we wszystkich uczestniczących w nim szkołach punktualnie o godzinie 9.00 w dniach 3–5 grudnia.Kluczowym warunkiem uczestnictwa w programie jest nieujawnianie treści testów przed wyznaczonym dniem egzaminu. W celu właściwego przeprowadzenia próbnego egzaminu prosimy
o przestrzeganie poniższego harmonogramu.

Harmonogram Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem

• 3 grudnia: 9.00–11.00 – egzamin z języka polskiego

• 4 grudnia: 9.00–10.40 – egzamin z matematyki

• 5 grudnia: 9.00–10.30 – egzamin z języka obcego (j. angielski, j. niemiecki)

 

przedluzamy zapisy do peo
Dlaczego warto przystąpić do Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem?
 • przebieg identyczny z egzaminem państwowym –jako jedyny egzamin próbny ma arkusze egzaminacyjne w formie papierowej, które są
  w tym samym dniu dostarczane do szkół w całej Polsce,
 • próba generalna – pozwala uczniom oswoić się z formułą egzaminu, a szkole ‒ sprawdzić wszystkie aspekty organizacyjne istotne przy przeprowadzaniu tak dużego egzaminu,
 • plan powtórzeniowy –wraz z wynikami próbnego egzaminu szkoła otrzymuje obszary do dalszej pracy z uczniami,
 • darmowe diagnozy na początku roku szkolnego dostępne dla uczniów 6, 7 oraz 8 klasy,
 • cykliczne testy oraz możliwość stworzenia profilu ucznia i śledzenia jego postępów w nauce,
 • raporty i statystki pokazujące mocne i słabe strony ucznia,
 • certyfikat udziału w projekcie, w tym certyfikat jakości „Skuteczna szkoła” dla placówek, które wprowadzą wyniki uczniów,
 • obecność w rankingu ogólnopolskim oraz rankingach wojewódzkich,
 • drukowane dyplomy i listy gratulacyjne dla szkół z „TOP 10” w Polsce oraz „TOP 3” w województwach. Dodatkowo w tym roku szkoły,
  które znajdą się w rankingach, otrzymają pakiety publikacji przygotowujących do egzaminów TAK, ZDAM! do szkolnej biblioteki.
 • bezpłatny egzamin w kursie internetowym „Jak pomóc uczniom zdać egzamin maturalny i egzamin ósmoklasisty?
  Warsztat motywacyjny i narzędziowy” (czwarta edycja),
 • publikacje TAK, ZDAM! przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty,
 • bezpłatny dostęp do platformy dla uczniów takzdam.pl. 
    
   

Aby skorzystać z dostępnych materiałów, wystarczy zalogować się jako nauczyciel naszego serwisu na operon.pl.

usmiechnieta uczennica egzamin osmoklasisty

 

Partner merytoryczny:

partner merytoryczny egzaminu

 

 
 

ZGŁASZAM SZKOŁĘ